Gölet

Gölet

Her türlü isteğe göre yapılan göletler için aşağıda yazılı tüm uygulamaları firmamız tarafından temin etmeniz mümkündür.

* Bahçe Kotlar ve Röleve Çalışmaları
* Projelendirme
* Tesisat Boru Tipi
* Tesisat Borusu Montaj Esası
* Geotekstil imalatı
* Membran Montajı
* Gölet Suyu Arıtma
* Göletler İçin Dezenfeksiyon

Yeşil alanlardaki göletler, açık alan su öğeleri insan yapımı olsalar da yaşam döngüleri vardır. Doğal temizleme mekanizmaları ile bu göletler başta dengeli, temiz ve berraktırlar. Zamanla besin seviyeleri artar ve sudaki ekolojik denge bozulmaya başlar. Doğal temizleme mekanizmaları, yabani ot ve yosun büyümesine karşı koyamaz. Sonunda bu su öğelerinin bataklığa dönüşmeleri kaçınılmaz olur. Bu da yapılan gölet veya su öğesinin ömrünü kısaltır.

Filtrasyon ve dezenfeksiyonla dengedeki bir gölet ve su öğesi ağır yaşlanan, dinamik ekosistemli ve sağlıklıdır. Bu gölde kötü koku ve yosunlaşma yoktur.

Güneş su öğesi üzerine parladığında su yüzeyi ısınır. Isınan su, altındaki serin suya göre daha az yoğun ve hafiftir. Bu sebeple oluşan yoğunluk farkından tabakalaşma meydana gelir. Sonuç olarak göletin alt ve üst tabakaları birbirine karışamaz. Netice itibariyle; su ısısının zamanla artması, oksijen tutma kapasitesini giderek azaltır. Bu olay devamında bir dizi problemleri de beraberinde getirir.

Düşünmemiz gereken bir diğer faktör, göl suyuna karışan besin ve atıklarla bunların sindirilmesidir. Göletlere karışan en yaygın besin ve atık kaynakları şunlardır: Çim alanlar ve su girişlerinden gelen kaçaklar, gölet dibindeki çamur ve bitkiler, göl çevresindeki çimin gübrelenmesi sırasında göle karışan gübreler. Tüm bu faktörler gölette bir filtrasyon ve uygun seçilmiş dezenfeksiyonu koşulsuz öngörmektedir.

Mavi ve yeşil yosunlar her 20 dakikada bir hücre bölünmesi gerçekleştirebilir ve 2 haftalık bir yaşam süreleri vardır. Bu sürenin sonunda ise bitkiler ölerek gölet dibine çökerler. Bunlar çürümüş bitki yığınlarıdırlar. Bu durumda göledin bir bataklığa dönüşmesi kaçınılmazdır.

Çoğu böcekler özelliklede sivrisinekler sadece durgun suda ürerler. Göletlerin yüzeylerinde oluşturulacak dalga hareketi, sirkülasyon ve iyonizasyon sistemi ile sivrisinek vb. gibi böceklerin yumurtlamaları imkansız hale gelir.