Betonarme

Betonarma Havuzlar

Harfiyat; İnşaatı yapılacak yapılara ait hafriyat; kalıp ve tesisat çalışmalarına engel olmayacak ölçülerde gerekli kırıcı, kazıcı vb alet yardımı ile alınır. Hafriyat alındıktan sonra ilgili inşaat alanlarına dolgu yapılmaktadır. Hafriyat çalışmaları firmamız yetkililerinin verecekleri kod ve ölçülerde yapılmaktadır.

Kalıp; Projelendirmeye uygun olarak terazi ve gönyesinde muntazam takviyeli hazırlanmaktadır. Uygulamanın yapılması için gerekli ana ve sarf malzemeler ile işçiliğin temini firmamızca sağlanmaktadır.

Demirler; çelik hasır olarak, taban ve perde betonda statik hesaplamanın gerektirdiği ölçülerde oluşturulmaktadır. Demir imalatı için gerekli ana, sarf malzemeler ile işçiliğin temini de yine firmamızca sağlanmaktadır.

Yapılardaki perde kalınlıkları yine projedeki statik hesaplamaya uygun olarak, yapılmaktadır. Su geçirimsizliği, çalışılabilirliği ve donma – çözünme dirençlerini arttırmak için yüksek performansa sahip, mikro hava sürükleyici katkılı, hızlı prizlenen, C–30 tür ve mukavemeti yüksek hazır betonun pompa vb. alet ile uygulanması ile kaba inşaat işlemleri tamamlanmış olur.