HAVUZ BAKIMI

Havuz Bakımı

Yüzme havuzları son yıllarda günlük yaşamımıza yoğun olarak girdi. Özellikle, yaz aylarında, turizmin yaygın olduğu bölgelerde, yazlık; kışlık sitelerde, villa veya özel konutlarda, okullarda, hastanelerde, kaplıcalarda. Ülke genelinde yaygın olarak kullanılan yüzme havuzlarında başta çocuklar olmak üzere milyonlarca insanın yararlandığı bilinmektedir. İnsan sağlığı için önemli bir yeri olmasına rağmen, havuzların tasarımı, yapımı, işletilmesi kontrol edilmemekte ve denetlenmemektedir. Nisan 2000 tarihinde zorunlu standart olarak kabul edilen ve yayınlanan TS 11899 No.lu ulusal standartlar olmasına rağmen, ne yazık ki bu konuda yatırım yapan bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, diğer okullar ve diğer resmi özel kurumlar bu standartları ihale şartnamelerine koymamaktadırlar. Bu standartlara uygun olarak denetleme ve kontrol yapılmamaktadır.

Yüzme havuzu suyu içme suyu niteliğinde olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için; havuzlar tasarımından, yapımına işletmesine kadar tüm aşamalarında ulusal ve uluslar arası standartlara, yönergelere zorunlu olarak uyumlu olması gereklidir. İnsan sağlığı için önemi tartışılmayacak yüzme havuzlarının standartlara uygun yapılmaması ve denetlenmemesi bu sektörde bulunan imalatçı, ithalatçı, yapımcı ve denetleme görevini yapmayan bakanlıkları, belediyeleri yakından ilgilendirmekte ve sorumluluk altında bırakmaktadır.